KIKINDA- Osim države, javne radove i stručnu praksu, u našoj sredini, finansiraće i grad Kikinda.

Za javne radova opredeljeno je 3,5 miliona dinara, a za stručnu praksu 2,2 miliona. Predviđeno je da 23 nezaposlene osobe sa invaliditetom, na evidenciji NSZ, budu radno angažovane, dok će sedmoro mladih lica odraditi stručnu praksu, u javnom ili privatnom sektoru.

Ove podatke iznele su Dijana Jakšić Kiurski, zamenica gradonačelnika i Jelena Mitrović, direktorica kikindske Filijale NSZ. Oba javna poziva danas su otvorena. Do 30.  jula otvoren je poziv za javne radove na koji mogu da se jave osobe sa invaliditetom, dok je konkurs za stručnu  praksu otvoren do utroška srestava:

-Ukupno je opredeljeno  nešto više od 5,7 miliona dinara. Tri miliona dinara je iz gradskog budžeta, a ostatak sredstava obezbedilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.  Cilj ovih mera jeste da se poveća zaposlenost, ali i da se kategorijama koja teže dolaze do posla, omogući da i oni budu radno angažovani- pojasnila je zamenica gradonačelnika.

Prema evideniciji Filijale NSZ, tokom juna je registrovano 7.200 nezaposlenih lica, od kojih su 3.300 sa područja grada Kikinde. U Severnobanatskom okrugu je na evidennciji više od 500 nezaposlenih invalidnih lica, a u Kikindi oko 270. Javni radovi podrazumevaju održavanje javnih zelenih površina, a ovi javni radovi, uglavnom su se realizovali u seoskim sredinama. Sredstva je u ranijem periodu koristila i Narodna biblioteka “Jovan Popović”.

Jelena Mitrović, direktorica kikindske Filijale NSZ, precizirala je da zainteresovani poslodavci mogu da konkurišu za najmanje tri invalidna lica, a javni rad može da traje, najduže do četiri meseca. Oni dobijaju novčanu nadoknadu od 22.000 dinara, a poslodavac koji ih angažuje ima pravo da dobije po 2.000 dinara u slučaju da ima troškove tokom izvođenja javnih radova:

– Što se tiče stručne prakse, osnovni uslov je da su lica na evidenciji NSZ i da su nezapoleni. Predvideli smo da stručnom praksom bude obuhvaćeno sedam lica sa visokom stručnom spremom koja nemaju radnog iskustva.

Ako se ne javi dovoljan broj, spremni smo da angažujemo lica sa nižom stručnom spremom. Planirano je da visokoškolci dobijaju po 25.000 dinara. Oni mogu da maksimalno budu angažovani do godinu dana.

Nezaposleni sa višom stručnom praksom dobijaće 22.000 dinara, do devet meseci. Ukoliko se budu angažovali srednjoškolci, oni će na ime stručne prakse dobijati 20.000 dinara, do pola godine- saopštila je Mitrović.