BEOGRAD- Ministarstvo odbrane otvorilo je konkurs za upis učenika u vojne škole za školsku 2020/21. godinu. Konkurs je otvoren 1. februara, a zainteresovani su u prilici da se prijave do 15. marta.

Izbor vojnog poziva jedan je od najboljih mogućih za budućnost mladog čoveka. Po završetku vojnih škola, polaznici dobijaju siguran posao i mogućnosti uspešnog profesionalnog razvoja i usavršavanja.

 

Za upis u vojne škole tradicionalno vlada veliko interesovanje mladih ljudi iz svih krajeva Srbije. Osnovni razlozi su vrhunsko obrazovanje i odlični uslovi školovanja.

Oni koji se opredele za školovanje u vojnim gimnazijama dobijaju besplatan smeštaj i ishranu u internatima, celokupnu nastavnu literaturu i korišćenje savremenih kapaciteta za vannastavne aktivnosti.

Zainteresove devojke i mladići potrebno je da na vreme podnesu prijavu sa potrebnom dokumentacijom u centrima Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka, u periodu kada su konkursi otvoreni, i da se što bolje pripreme za prijemni ispit.