BEOGRAD/KIKINDA- Poziv! Ukoliko imate između 19 i 30 godina, a zainteresovani ste za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, možete da se prijavite elektronskim putem preko portala eUprava i JP “Pošta Srbije”, ali i da dođete u centar Ministastva odbrane u Kikindi:

– Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici  daće vam potrebna uputstva  i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu.

Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u septembarskom uputnom roku- stoji u dopisu centra Ministastva odbrane u Kikindi.

Osim mogućnosti da steknu nove veštine, upoznaju se sa savremenim naoružanjem i vojnom opremom i steknu nova znanja, vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka primaće i mesečnu platu u iznosu od približno 38.000 dinara. Sleduju ga plaćeni trošovi prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem.

Posle odsluženog vojnog roka, mladićima i devojkama pruža se i mogućnost da odmah postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije.

Poziv je upućen i devojkama i mladićima koji imaju između 19 i 30 godina, a žele da postanu  kandidati na vojno stručnom osposobljavanju za rezervne oficire. Oni dobijaju 42.000 dinara. Takođe, kao i osobe na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem, imaju zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana.

Na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu da se prijave samo lica koja imaju završen fakultet, odnosn imaju visoku stručni spremu.

(foto, Vojska Srbije i GRADSKI)