KIKINDA- Da osim srednjoškolaca i studenata još neke kategorije stanovništva zaslužuju regresiran i besplatan autobuski prevoz, na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta, glasali su svi odbornici.

U ovom sazivu gradske Skupštine identična situacija desila se krajem marta, kad je jednoglasno usvojena odluka da se u budućem spomen parku, kod pravoslavnog hrama Svetog Nikole, postavi spomen bista kralja Petra I Karađorđevića.

Novom odlukom o regresiranom besplatnom prevozu uređuje se pravo na povlašćenu cenu autobuskih karata, ali i besplatan prevoz. Pravo na to imaju studenti i srednjoškolci i sportisti koji su u redovnom sistemu takmičenja, a takmiče se za klubove.

Odlukom su obuhvaćeni penzioneri, slepe i slabovide osobe, ratni vojni invalidi, građani u stanju socijalne potrebe. Mladen Bogdan, predsednik Skupštine grada, ukazao je da je ova odluka rezultat zajedničkog rada i želje da konkretno pomognu što većem broju sugrađana i meštana naših sela:

-Želja nam je da nova odluka bude pravednija tako da će penzioneri koji imaju primanja ispod 30.000 dinara moći besplatno da putuju. Na regresiran autobuski prevoz, od 50 odsto, pravo će imati penzioneri čije prinadležnosti iznose od 30.000 do 50.000 dinara.

Slepa i slabovida lica, kao i ratni veterani, imaće besplatan prevoz. Na sugestiju gradonačelnika Nikole Lukača u ovu odluku uvršteni su i sportisti kojima treba i na ovaj način pomoći da postignu vrhunske rezultate- precizirao je Bogdan.

Odbornici  su pre toga usvojili konsolidovani račun gradskog budžeta za prošlu godinu. Ukupno realizovan obim prenetih i namenskih sredstava, tekućih prihoda i primanja budžeta za 2020. godinu je dve milijarde i 298 miliona dinara.

Rashodi i izdaci u prethodnoj godini iznosili su dve milijarde i 611 miliona. Dijana Jakšić Kiurski, zamenica gradonačelnika, pojasnila je reviziju završnog računa uradio  Institut za javne finansije i računovodstvo i da je dao mišljenje sa rezervom:

-Kod dva indirektna budžetska korisnika utvrđene određene nepravilnosti, u nominalnoj vrednosti preko 1,2 miliona dinara. Revizori su ocenili da je to materijalno značajna greška zbog čega nisu dali pozitivno mišljenje- rekla je ona i dodala da ova greška datira iz ranijeg perioda i da će biti otklonjena. Osim ove nepravilnosti, po oceni revizije,  ovaj finansijki dokument pokazuje objektivan i istinit finansijski položaj gradskog budžeta.