KIKINDA- Kako izgleda kompleksna i koordinisana akcija pružanja pomoći i zbrinjavanja povređenih lica nakon što je naše područje pogodio zemljotres, koji je izazvao havarije na naftnim postrojenjima, pokazala je vežba “Sistem 2021”.

U Severnobanatskom okrugu su planom vežbe bile obuhvaćene dve lokacije: Velebit kod Kanjiže i stari ruskoselski put, nedaleko od Kikinde.

U približno istom vremenskom periodu, u Velebitu je simulirano izlivanje nafte iz nadzemnog rezervoara i požar, a na lokaciji Sabirne stanice SS-4 Kikinda, havarija na jednom ili više separatora i nekontrolisano isticanja gasa i nafte.

Nekoliko radnika je kontaminirano usled udisanja gasa, jedan sa težim posledicama usled udara čvrstog predmeta prilikom kvara na separatoru i pucanja delova armature.

Obavljena je evakuacija zaposlenih na mesto predviđeno za sklanjanje i transport, postavljanje šatora na otvorenom prostoru i ukazivanje prve medicinske pomoći. Istovremeno, nadležne službe imaju zadatak da spreče i saniraju nekontrolisano isticanja gasa.

Cilj vežbe bila je provera sistema organizovanja i funkcionisanja civilne zaštite, sa proverom spremnosti i obučenosti svih subjekata i snaga sistema ranog upozorenja i smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacija.

Vežba primene mera civilne zaštite i konkretnih zadataka primenom Plana zaštite i spasavanja, zaštite i otklanjanja posledica tehničko-tehnoloških nesreća, istovremeno usvajanja novih znanja i sticanje veština učesnika vežbe. Ovako je vežbu “Sistem 2021” ocenio Nikola Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije:

-Vežba je pokazala koliko brzo možemo da reagujemo i kakav je nivo obučenosti. Zahvaljujem se Policijskoj upravi u Kikindi, Sektoru za vanredne situacije, Crvenom krstu, Štabu za vanredne situacije i volonterima koji su učestvovali uvežbi “Sistem 2021”. Pokazali smo da samo jedinstveno i zajednički možemo da u takvim situacijama savladamo bilo kakav problem.

Nadam se da se nikad nećemo naći u ovakvoj, ili sličnoj situaciji. Potrebno je da se unaprede i opreme ove službe i da budu spremne i obučene.

Ovo je bila uspešna vežba- izjavio je Lukač. U Srbiji je operativno-taktičkom vežbom “Sistem 2021” bilo obuhvaćeno oko 8.000 ljudi, a u našoj sredini je počela i završena emitovanjem znaka “prestanak opasnosti” .