KIKINDA- Roditelji dece koja će 1. septembra po prvi put sesti u školske klupe, mogu da izaberu školu tako što će podneti zahtev Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave. Krajnji rok za podnošenje zahteva izabranoj školi je 1. februar, a odnosi se na decu koja su rođena od 1. marta 2011. do 29. februara 2012. godine. Ukoliko roditelji iz nekog razloga zahtev ne podnesu do naznačenog roka, upis dece biće obavljen, isključivo, prema području škole kojoj dete pripada.

ART 8171

Iz resornog gradskog Sekretarijata navode da je upis učenika u prvi razred osnovnih škola regulisan Rešenjem o određivanju područja (ulica) u Kikindi sa kojih se deca upisuju u prvi razred školske 2018/2019. godine. Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole. Roditelji, odnosno staratelji dece mogu da se informišu o području škole kome pripada njihovo dete u Sekretarijatu za društvene delatnosti, kancelarija broj 17 ili da pozovu 0230/410-109.

ART 8159

Na teritoriji grada Kikinde se osnovno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje u 17 osnovnih škola, od kojih je jedna muzička, a postoji i osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. U narednoj školskoj godini, nastava na mađarskom jeziku odvijaća se  u OŠ „Feješ Klara“

ART 5560

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja u skladu sa mogućnostima škole. Upis đaka prvaka biće organizovan u drugoj polovini marta, i to u Uslužnom centru. Iz resornog Sekretarijata poručuju da će roditelji biti blagovremeno obavešteni.