KIKINDA- Na današnjoj sednici lokalnog parlamenta, odbornici su jednoglasno usvojili odluku o konsolidovanom završnom računu budžeta za 2021. godinu.

Zamenica gradonačelnika, Dijana Jakšić Kiurski, navela je da se u gradsku kasu lane slilo 2,9 milijardi dinara, što je i najveća realizacija budžeta u proteklih deset godina:

-Prošle godine je više od  477 miliona dinara utrošeno je u investicije. Za izgradnju gradske pijace obezbeđeno je 166 miliona dinara. Za izradu projektno tehničke dokumentacije i urbanističke dokumetacije uloženo je više od 34 miliona dinara, jer stvaramo uslove za izgradnju i investicije.

Tu su projekti izgradnje novog stadiona, rekonstrukcije i dogradnje Opšte bolnice- navela je, pored ostalog, Jakšić Kiurski i precizirala da se u gradsku kasu iz pokrajinskog i republičkog budžeta slilo više od 300, odnosno 140 miliona dinara. Gradonačelnik Nikola Lukač ocenio je da su budžetska sredstva uložena po prioritetima i prema planu:

– Svi skeptici koji su mislili da ne radimo kako treba, sada su se uverili u suprotno. Izvršenje budžeta za prethodnu godinu, koji predstavlja najveću realizaciju u prethodnoj deceniji, pokazuje da se domaćinski odnosimo prema novcu koji se sliva u budžet. Slušamo građane, njihove zahteve, probleme i sugestije, a onda određujemo prioritete- kazao je Lukač.

Usvojen je novi cenovnika usluga vodosnabdevanja i kanalizacionih usluga JP “Kikinda”. Cena vode za domaćinstva, obrazovne i zdravstvene ustanove, javne česme i SC “Jezero” biće povećana 39,4 odsto. Iznosiće 76,27 dinara, bez PDV-a. U selima će biti uvećana 23 procenta i iznosiće 67,29 dinara, bez PDV. Cene usluga vodosnabdevanja za kategoriju ostalih korisnika u mesnim zajedicama ostaju nepromenjene.

Cena kanalizacionih usluga za domaćinstva, obrazovne, zdravstvene ustanove, javne česme i SC “Jezero” povećava se za 39,4 procenata i iznosiće 67,36 dinara bez PDV-a, dok cena usluge kanalizacije za kategoriju ostalih korisnika ostaje nepromenjena.

Čedo Gvero, v.d. direktor JP “Kikinda”, rekao je da će nove, više cene važiti od 1. avgusta. Biće iskazane na računu koji će potrošači dobiti u septembru. Gvero je potvrdio da su u najvećem broju lokalnih samouprava korigovane cena vode i kanalizacionih usluga.