KIKINDA- Novi Statut Grada Kikinde danas su usvojili odbornici lokalnog parlamenta. Tekst najvišeg pravnog akta lokalne samouprave prethodno je prošao javnu raspravu. Milenko Jovanov, predsednik Komisije za statutarna pitanja i normativna akta, naveo je da je novi Statut donet jer je došlo do izmena Zakona o lokalnoj samouprava.

CDA 3560

Kako je doskorašnji, u ogromnoj meri, nesaglasan sa zakonom i  sadrži veliki broj odredbi koje nemaju veze sa statutarnom materijom, odlučeno je da se pristupi pisanju potpuno novog akta. Jovanov se osvrnuo na novi stari grb Kikinde:

CDA 3521

– Nije prvi put da se priča o izgledu grba. Postoje mišljenja da ovaj grb odražava neko drugo vreme i da bi, možda, za neki naredni period, Kikinda trebalo da dobije novi grb. Odbornička grupa kojoj pripadam nije protiv takve ideje apriori. Smatramo da treba povesti jednu ozbiljniju javnu raspravu. Otvoreni smo za tu temu, a možda je ovo pitanje i za referendum. U tom slučaju, grad bi raspisao konkurs za nove simbole- rekao je Jovanov i potvrdio da će se i dalje koristiti tradicionalni grb, i to mali, srednji i veliki.

CDA 1231 w1024Srpsko heraldičko društvo prethodno je izvršilo standardizaciju istorijskog grba Kikinde na osnovu svih raspoloživih savremenih izvora. Na grbu oklopljena ruka zamahuje sabljom. Odsečena glava je muška, obrijanog temena, crnog perčina i brkova. Srce se nalazi u stopi štita. U grb je uvrštena postojeća raskošna stilizacija postamenta kao i zastava nekadašnjeg Velikokikindskog distrikta, u formi stega Grada Kikinde. Novi Statut, pored ostalog, predviđa da se ubuduće 28. decembar obeležava kao Dan grada.

P1120478Velika Kikinda je 28. decemba 1892. godine, po prvi put, proglašena gradom sa uređenim senatom. Za gradonačelnika je tada izabran Kristifor Rista Telečki, a Gradska kuća izgrađena povodom proglašenja Velike Kikinde gradom. U opticaju je, inače, bilo pet predloga, ali je prevagnulo mišljenje da je ovaj najprimereniji.

ART 1050

U to vreme, prvi gradski činovnici bili su Srbi, Nemci, Mađari i Jevreji. Kikinđani će i dalje obeležavati 20. novembar i 6. oktobar, Dane oslobođenja u Prvom i Drugom svetskom ratu. Obeležavaće se i 22. maj, Gradsku slavu, ali i 12. novembar, dan kada je 1774. godine formiran Velikokikindski privilegovani dištrikt.

P1110943

Novi Statut predviđa da će umesto dosadašnjih pet članova, Gradsko veće ubuduće brojati sedam članova. Predviđeno je i ponovno uvođenje Saveta mesnih zajednica, ali i novi oblici učešća građana u javnim raspravama i anketama prilikom donošenja odluka. Komentarišući uvođenje Saveta mesnih zajednica, Jovanov je ocenio da je funkcionisanje mesnih zajednica sa inokosnim organom, odnosno predsednikom mesne zajednice, mnogo efikasnije i jednostavnije.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)