KIKINDA- Na osnovu ranije postignutih dogovora između Gradske uprave Kikinde i Fakulteta za sport i psihologiju TIMS iz Novog Sada, a u skladu sa Zakonom o sportu, u toku je upis za obavezno neformalno obrazovanje- edukaciju stručnog kadra u sportu. Dragan Pecarski, član GV zadužen za sport i omladinu navodi da se radi o edukaciji za sportske operativne trenere i sportske učitelje:

– To znači da se radi o trećem nivou edukacije za Sportskog operativnog trenera i o četvrtom nivou edukacije za Sportskog učitelja. Ovaj nivo edukacije je potrebno završiti kako bi se stekli adekvatni uslovi za rad sa decom, mlađom od 16 godina.

Neophodan preduslov za upis za Sportskog operativnog trenera je srednja stručna sprema, a uslov za upis za Sportskog operativnog trenera-sportskog učitelja je završen treći nivo edukacije, odnosno stečeno zvanje Sportskog oprativnog trenera.

Nastavni predmeti će se realizovati u Kikindi sa profesorima sa Fakulteta za sport i psihologiju TIMS iz Novog Sada i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Kikinde. Kao akreditovana visokoškolska ustanova iz ove oblasti, Fakultet za sport i psihologiju TIMS iz Novog Sada je nosilac celokupne edukacije.

Upis traje do 14. septembra obavlja se preko sportskih klubova sa teritorije Gradske uprave Kikinda koji su kroz ranije organizovane okrugle stolove u potpunosti o svemu infoprmisani od strane Sportskog Saveza Kikinde i Severnobanatskog okruga- naveo je Pecarski.

Kad je početkom jula posetio naš grad, dekan Fakulteta  za sport i psihologiju, prof. dr Zlatko Ahmetović je ukazaa da u  oblasti obrazovanja, saradnja sa Kikindom traje već godinama:

-TIMS ima dva obrazovna smera, a na oba upisujemo po 50 studenata. Upisna kvota za psihologiju je popunjena, dok na smeru fizičko vaspitanje još ima mesta- precizirao je Ahmetović i istakao da je TIMS završilo dosta Kikinđana.