KIKINDA-  Od 15. do 18. februara! Slika “Plavi kanal” poznatog kikindskog slikara i prosvetnog radnika, dr Milorada Stepanova, deo je postavke na izložbi World Art Expo u Seulu.

Profesor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi kaže da je stručni žiri ULUS-a, između ostalih, izabrao i njegov rad “Plavi kanal”, kombinovanom. tehnikom na starom platnu. Autor pojašnjava da je u pitanju svojevrsna “reciklaža platna sa rashodovanih panoa iz depoa jedine kikindske visokoškolske ustanove:

– Ujedno je ova slika sastavni deo ciklusa radova koji će biti zastupljeni i na izložbi “Od PoEtke do Metodike”, povodom jubileja, 70 godina postojanja i rada Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, ali i dve decenije moje prosvetne delatnosti u toj ustanovi. Izložba je planirane za leto 2024.  u jednom od  prostora Narodnog muzeja u Kikindi- kaže dr Stepanov.

Slikarski odsek FLU u Beogradu, Milorad Stepanov je završio u klasi prof. Vojislava Todorića 1987. godine, a potom i magistrirao kod istog profesora. Konzervaciju i restauraciju štafelajnog slikarstva magistrirao je 1994. godine na FPU u Beogradu.

Titulu doktora umetnosti iz oblasti slikarstva stekao je 2013. Pored slikarstva, bavio se konzervacijom i restauracijom zidnog i štafelajnog slikarstva, ilustracijom i pisanjem (publicistika, kritika, teorija umetnosti, metodika). Autor je tridesetak samostalnih, 130 kolektivnih izložbi u zemlјi i inostranstvu, ali i veiki ljubitelj prirode i pecanja.