KIKINDA- Na nivou Vojvodine, Kikinda je sredina sa najvećim brojem romskih đaka koji uče maternji jezik kao izborni predmet sa elementima nacionalne kulture:

-To je nama veoma važno jer se na taj način smanjuje mogućnost da izgubimo sopstveni identitet- izjavila je Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica.

Pored ostalih, ona je prisustvovala manifestaciji koju je organizovalo ovdašne romsko udruženje “Romski oblak mašte”. Predsednik udruženja i predstavnik lokalne Kancelarije za smanjenje siromaštva apostrofirao je značaj obrazovanja.

Nekadašnji đak generacije Ekonomsko- trgovinske škole koji je potom upisao Ekonomski fakultet u Subotici sa maksimalnih 100 bodova na prijemnom ispitu, kaže da se i na tom polju beleži napredak:

-Grad Kikinda stipenira romske studente. Memorandum koji su pre nekoliko meseci potpisali zvaničnici lokalne samouprave predviđa zapošljavanje visokoobrazovanog Roma u javnoj upravi- potvdio je Radu.

Podsetio je i da je lokalna samouprava, u cilju unapređenja položaja Roma, u ranijem periodu obezbedila građevinski materijal za sanaciju kuća u romskih naseljima.

U Kikindi i okolini živi oko 3.000 Roma. Na stanovištu su da je pored obrazovanja i ekonomskog osnaživanja, važno i očuvanje njihove kulture i običaja:

-Ovo je pravi način da se Romi predstave svojim komšijama i upoznaju ih sa svojom kulturom. Kikinda je na pravom putu, kad je reč o poboljšanju statua Roma u našem društvu- ocenio je Radu.