KIKINDA- U nedelju, 16. januara, održaće se referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije. Referendum predstavlja način neposrednog izjašnjavanja, odnosno odlučivanja građana. Upisani u birački spisak moći će da se izjašnjavaju na biračkim mestima, koja će biti otvorena od 7 do 20 sati.

U Kikindi je u birački spisak upisano 47.835 birača, a oni će moći da glasaju na 60 biračkih mesta, od kojih je 25 u devet naših sela.

Na glasačko mesto neophodno je poneti ličnu kartu ili pasoš čime se utvrđuje identitet glasača ili ličnu kartu sa isteklim rokom važenja, pod uslovom da se uz ličnu kartu sa isteklim rokom važenja priloži i potvrda MUP- a, o podnetom zahtevu za izdavanje nove.

Potrebno je poneti i obaveštenje o glasanju koje je građanima dostavila Gradska uprava grada Kikinde, ali se može obaviti glasanje na referendumu i bez ovog obaveštenja.

Na republičkom referendumu građani će se izjasniti o referendumskom pitanju: “Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?”, zaokruživanjem na glasačkom listiću reči “Da” ili “Ne”.

Važna napomena je da će se glasanje na republičkom referendumu sprovoditi u posebnim uslovima epidemije Kovid- 19, uz sprovođenje mera za subijanje i zaštitu od širenja zarazne bolesti.