KIKINDA- Međunarodni Dan civilne zaštite! Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu koja promoviše rad službi širom sveta i solidarnost je na Generalnoj skupštini 1990. godine ustanovila 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite.

U susret 1. martu, u Kikindi su o značaju civilne zaštite, kao organizovanom odgovoru države u vanrednim situacijama, razgovarali Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde, Miroslav Dučić, načelnik Severnobanatskog okruga, Pavle Rajkov, načelnik PU Kikinda, ali i ljudi koji operativno izvšavaju zadatke na terenu.

Njihov domaćin bio je Zoran Budiša, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Kikindi. On je podsetio da su na Severnobanatskog upravnog okruga formirane specijalizovane jedinice civilne zaštite i to: dva voda za gašenje požara, vod za pružanje prve pomoći i zbrinjavanje, kao i odeljenje za spasavanje na vodi i pod vodom:

– Za specijalizovane jedinice civilne zaštite koje su prošle osnovnu obuku, svake godine se održavaju treninzi gde se uvežbavaju i obnavljaju stečena znanja. U Kikindi je formirana jedinica civilne zaštite opšte namene sa 21 članom.

Postavljeni su poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite za sve mesne zajednice na teritoriji grada. U toku je formiranje specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje- saopštio je Budiša i ukazao da nesreće moguda se dogode bilo kad i bilo gde:

-Pripadnici civilne zaštite spremni su da sprovode evakuaciju, zbrinjavanje, zaštitu od eksplozivnih ostataka, spasavanje na vodi i pod vodom, asanaciju terena.

Sektor za vanredne situacije izrađuje nacionalnu strategiju– plan zaštite i spasavanja i procenu rizika, na osnovu kojeg se i obrazuju jedinice civilne zaštite- naveo je Budiša. Nadovezao se Lukač i naglasio da je opredeljenost Grada Kikinde da učestvuje u unapređenju spremnosti i opremljenosti pripadnika civilne zaštite:

– To ćemo činini i u narednom periodu, budžetskim sredstvima ili putem konkursa i međunarodnih projekata- poručio je Lukač.