SENTA- U izdanju Kulturno-istorijskog društva “Jovan Muškatirović” iz Sente objavljen je “Nacrt srpskog memoranduma vrhovnoj vlasti”. U pitanju je knjiga koja govori o istoriji srpsko-mađarskih odnosa, od najstarijih vremena, pa do smrti Josifa II. Predstavlja prvi prevod na savremeni jezik Memoranduma nastalog za vreme Temišvarskog sabora 1790. godine. Dokument je, prema rečima istoričara Srđana Sivčeva, do sada bio dostupan samo na slavenosrpskom i latinskom jeziku:

– Memorandum je bio nerazumljiv širokoj masi, ali i stručnjacima. Ovo je sada kapitalni primerak, jer konačno može da se čita. Knjiga je značajna za istoriju Srba i Mađara u Vojvodini, njihov međusobni odnos, bolje razumevanje i stvaranje veće tolerancije u samoj Vojvodini. Pojašnjava ulogu Temišvarskog sabora, Srba na njemu, uloge Jovana Muškatirovića kao jedne ličnosti koja se družila sa Dositejom Obradovićem. Bio je vrlo napredan čovek u to vreme i u spisu je zagovarao jedinstvo i partnerski odnos Srba i Mađara kroz vekove- objasnio je Sivčev.

Glavni urednik knjige je Raško Ramadanski, a na promociji “Nacrta srpskog memoranduma vrhovnoj vlasti” pored njega govorili su i mr Danilo Vuksanović, umetnik i viši konzervator, potom dr Draginja Ramadanski, prof. ruskog jezika i književnosti, kao i istoričar arhivista Srđan Sivčev, predsednik Kluba istoričara Kikinda. Senćanska i kikindska organizacija istoričara usko sarađuju, što je od velikog značaja:

– U organizacijama istoričara sede uglavnom mlađi stručnjaci, koji bacaju neko novo svetlo na stvari koje su bile manje zastupljene. Puni smo entuzijazma da određene stvari po prvi put prezentujemo javnosti. Naša saradnja je dobar primer kako iste organizacije iz različitih mesta mogu da sarađuju na nečem mnogo većem- objasnio je Sivčev.

(foto, privatna arhiva)