KIKINDA- Grad Kikinda raspisao je konkurs za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata. Pravo na finansijsku podršku, pomoć ili podsticaj imaju mladi u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i umetnosti.

Takođe, moguće je konkurisati za sredstva za finansiranje i sufinanisranje troškova boravka u Istraživačkoj stanici “Petnica”, stručne prakse, studijske posete. Finansijsku pomoć mogu ostvariti učenici i studenti pod uslovom da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i da nisu obnovili nijednu godinu, odnosno ponavljali razred.

To se odnosi i na mlade talente koji ostvaruju izuzetne rezultate u oblasti sporta. Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava, a minimalan iznos koji se može odobriti je 10.000 dinara, dok je maksimalan 100.000 dinara.

Opšti uslovi konkurisanja podrazumevaju da je podnosilac prijave državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji grada Kikinde, najmanje godinu dana do podnošenja iste, te da nije stariji od 30 godina i da nije u radnom odnosu.

Konkursna dokumentacija objavljena je na zvaničnoj internet stranici Grada Kikinde (www.kikinda.org.rs ). Bliže informacije očekuju vas u gradskom Sekretarijatu za društvene delatnosti, ili ako pozovete 0230/410-109.