ŠIŠEŠTI/KIKINDA- Jubilarni 10. Dan Evropske saradnje, održan u rumunskom mestu Šišešti, u organizaciji Zajedničkog tehničkog sekretarijata Temišvara, bio je prilika da predstavnici grada Kikinde sa potencijalnim rumunskim partnerima razmotre mogućnosti saradnje na budućim projektima iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa.

Kikinda je, kako su rumunski domaćini naglasili, primer dobre prakse. O dosadašnjim iskustvima, ali i eventualnim budućim projektima sa mogućim partnerima, razgovarali su Saša Tanackov, član Gradskog veća i Aleksandar Lipovan, predstavnik Centra za likovnu i primenjenu umetnost “Terra”.

U rumunskom mestu Šišešti, partnere iz Srbije predstavljali su Ministarstvo za Evropske integracije Republike Srbije- kao institucija koja je na nacionalnom nivou zadužena za programe prekogranične saradnje i predstavnici lokalne samouprave i “Terre”.

Prema očekivanjima, novi poziv za projekte prekogranične saradnje IPA Programa “Romania-Serbia” bi trebao da bude raspisan početkom sledeće godine, sa nešto izmenjenim prioritetima u odnosu na ciklus od 2014. do 2020. godine.

Kako se na ovom skupu čulo, poseban naglasak biće stavljen na povećanje upravljanja graničnim kapacitetima, zaštiti životne sredine i upravljanjem rizicima, i socijalnom i ekonomskom razvoju.

U oblasti zaštite kulturnog nasleđa, naš grad poslednjih godina najintenzivnije sarađuje sa Zapadnim univerzitetom u Temišvaru. Kikinda i Zapadni sarađuju od 2014. godine.

Nekoliko kvalitetnih projekta obeležilo je saradnju, a jedan od poslednjih je vidljiv u kikindskom Kulturnom centru. Adaptirana je Velika sala, a zamenjeno je i pedesetak prozora.