KIKINDA/NOVI SAD- Veliki uspeh! Na završnoj manifestaciji “Energija je svuda oko nas 2023”, nagrađeno je troje đaka Gimazije “Dušan Vasiljev”, Iva Tešin, Pavle Brkljač i Đurđina Petrović. Sa priznanjem se iz Novog Sada vratila i Nikolina Barbo, učenica Ekonomsko-trgovinske škole.

Projekat “Energija je svuda oko nas” realizuje se u osnovnim i srednjim školama od 2009 godine, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i fakulteta FIMEK. Realizator projekta je Centar za nauku, tehnologiju i informatiku. Cilj je da se učenici navedu na razmišljanje kako da doprinesu da se energija efikasnije koristi, da se zagađenje smanji i priroda sačuva od štetnih uticaja., kao i omogući mladima da uzmu učešće u istraživanju i uređivanju svoje okoline.

Učesnici projekta pravili su modele i makete, ali i multimedijalne prezentacije, dok su neki učenici priložili literarne i likovne radova na teme: obnovljivi izvori energije, racionalno korišćenje energije, kao i ekologija, upravljanje otpadom i energija.

Suština je da škole koja unapređivanjem i izgradnjom sopstvenih sistema za uštedu energije i/ili uvođenjem alternativnih izvora energije daju primer u ovoj oblasti. Problemom racionalnog korišćenja energije bavili su se učenici ovih škola, a nagrade je zaslužilo četvoro đake i troje mentora.

Gimnazijalka Iva Tešin osvojila je prvo mesto sa modelima i maketama, a njena mentorka je Snežana Zamurović. Pavlu Brkljaču, njenom školskom drugu, pripalo je treće mesto za literarni rad, a i njegova mentorka je bila Snežana Zamurović. Takođe za literarni rad, nagrađena je gimnazijalka Đurđina Petrović. Osvojila je drugo mesto, a njen mentor je  Ljubomir Zamurović.

Multimedijalna prezentacija učenike Ekonomsko- trgovinske škole, Nikoline Barbo, zaslužila je drugo mesto. Njena mentorka je Tanja Radovanov.