KIKINDA-  U Osnovnoj školi “6 .oktobar”, jedinoj u Severnobanatskom okrugu koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem učenika sa smetnjama u razvoju, danas je bilo posebno.

Škola je proslavila 53. rođendan. Svečarski dan obeležen je sportskim, likovnim i muzičkim aktivnostima. Srđan Stojanović, direktor OŠ “6. oktobar”, kaže da školu ima škola 38 učenika raspoređenih u devet razreda:

– Od prošle nedelje u prostorijama škole deca i roditelji mogu da koriste produženi boravak. Odobrenje nam je stiglo od nadležnog ministarstva. Po završetku nastave, produženi boravak radi od 11: 30 do 15:30 sati- rekao je Stojanović. Dan škole, učenicima i zaposlenima, čestitala je Dijana Jakšić Kiurski, zamenica gradonačelnika:

-Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju je važno i ova ustanova kroz svoj rad pomaže i nama u lokalnoj samoupravi u sprovođenju politike socijalne zaštite i brige o deci- rekla je ona.

Odlukom Ministarsta prosvete, nauke i tehnološkoj razvoja, kikindska OŠ “6. oktobar” dobila je status resursnog centra i našla u grupi devet obrazovnih ustanova koje su zavredele ovaj status.

To znači da su dobili priliku da aktivnosti i saradnju prošire na ceo Severnobanatski okrug jer ne postoji dovoljan broj defektologa koji mogu da pruže dodatnu podršku deci i roditeljima.