KIKINDA- Izložba “Čovekoljublje i rodoljublje velikog srpskog lekara i književnika dr Laze K. Lazarevića” donosi priču o životu ove znamenite ličnosti. Izložba o Lazi Lazareviću u Narodnom muzeju predstavljena je na 11 panoa, koji prikazuju njegov život od detinjstva u Šapcu, preko studija u Berlinu, do njegove medicinske prakse u Beogradi.

Predstavljen je njegov naučni i akademski rad i književno stvaralaštvo. Izložba je dvojezičn, na srpskom i nemačkom, jer je Laza Lazarević jedini čije su pripovetke prevedene na nemački jezik još za njegovog života. Za autorku izložbe, Olgu Krasić Marjanović, kako je sama rekla, veliko zadovoljstvo predstavljao  je istraživački rad i prikupljanje građe:

-On je tri puta morao da prekida studije u Berlinu da bi se vratio u Srbiju, gde su ratovi stalno bili prisutni, da pomogne bolesnima i ranjenima. Međutim, Laza  Lazarević se vratio u Nemačku i doktorirao. Po povratku u Beograd bio je čuveni lekari lični lekar kralja Milana, ali je iza njega ostalo i devet privoteki kojima je velikim slovima ušao u istoriju srpske književnosti – ispričala je autorka izložbe.

Ona je još dodala da je prpipovetka „Švabica“ obavljena je tek posle smrti Laze Lazarevića, zbog mira i porodičnih odnosa, jer je posvećena studentskoj ljubavi Ani Gutjar. Zahvaljujući njegovom praunuku, Vuku Lazareviću, na panou se našla i jedna porodična fotografija Laze i njegovog sina.

Kako je objasnila andragog Lidija Jevremović, stručna saradnica u Nacionalnoj fondaciji za humanu starost dr Laza Lazarević, postoji više motiva za pokretanje izložbe, ali im je namera bila da sagledaju koliko su ličnosti, poput Laze Lazarevića, doprinele kulturnoj saradnji srpskog i nemačkog naroda, ali i koliko su svojom ličnošću i ostvarenim delom sami stvorili tradiciju podsticajnu za ova i buduća vremena:

-Vuk, Dositej, Gete, braća Grim su stvorili mostove saradnje nemačkog i srpskog naroda i te veze nikada nisu prekinute. Na tom mostu se našao i veliki srpski lekar i književnik dr Laza Lazarević. Na ovaj način mlađe generacije naše dijaspore, kojih u Nemačkoj ima više od 750.000, mogu da saznaju o svojim korenima.

Inicijator projekta je Nacionalna fondacija za humanu starost dr Laza Lazarević, dok je idejni tvorac Simeon Babić, direktor Fondacije. Izložba je organizovana u saradnji sa Centralnim savetom Srba iz Berlina, a uz podršku Ministarstva kulture, Ministartstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju sa dijasporom i Hemofarm fondacijom. Gostovanje izložbe u Kikindi podržao je Gradski odbor SUBNOR-a.