KIKINDA- U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, najstarijoj vaspitačkoj školi u Vojvodini, poznat je broj studenata koji će moći da upišu osovne studije u školskoj 2020/2021. godini. Na dva smera, mesta ima za ukupno 120 brucoša.

Smer strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta moći će da upiše 95 studenata, dok za strukovnog vaspitača za tradicionalne igre ima ukupno 25 mesta. Kako navode iz ove obrazovne ustanove, na budžetu mesta ima za ukupno 75 studenata na oba smera (65+15). Samofinansiranjem je obuhvaće 45 mesta na oba smera (30+15). Upis studenata u I godinu studija obaviće se po sledećem rasporedu. PRVI KONKURSNI ROK

Prijava kandidata planirana je 20, 22. i 23 juna, od 8 do 14 sati. Provera sklonosti i sposobnosti (muzičkih, govornih  i fizičkih) 27. juna, u 10 sati. Polaganje prijemnog ispita obaviće se istog dana u 13 sati. Objavljivanje privremene rang-liste je 29. juna, a 2. jula i jedinstvene rang-liste.

Upis primljenih kandidata obaviće se 4, 6. i 7. jula, od 8 do 14.00 sati. Visina školarine, za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 48.000 dinara i može da se plati u osam jednakih mesečnih rata. Broj studenata pripadnika romske nacionalnosti, broj studenata državljana Republike Srbije, koji su završili srednju školu u inostranstvu u školskoj 2019/2020. godini, kao i broj budžetskih studenata doneće Vlada APV.

Raspisan je i konkurs za upis studenata na master strukovne studije. Na akreditovan studijski program master strukovni vaspitač upisuje se 50 studenata.

Školarina iznosi 70.000  dinara, a može da  plati u 8 (osam) jednakih mesečnih rata. Prijavljivanje kandidata je od 1. juna do 30. septembra godine, od 9 do 14 sati.  Detaljnije informacije o upisu na master strukovne studije možete pronaći na www.vaspitacka.edu.rs  ili na 0230/422-423.

Tamo vas očekuju i detaljnije informacije o upisu studenata na treću godinu strukovnih studija-doškolovanje. Mogu da se prijave svi kandidati koji imaju završenu Višu školu za obrazovanje vaspitača (smer vaspitač u predškolskim ustanovama).

Visina školarine iznosi 48.000 dinara, a može da se plati u 8 (osam) jednakih mesečnih rata. Prijava i upis kandidata traje do 1. oktobra, od 9 do 14 sati.