KIKINDA- “Čarobni svet magneta”, projekat koji je dobio priznanje Centra za promociju nauke, biće u petak predstavljen kikindskim osnovcima u Naučnom klubu.

Naučni klub otvoren je 31. maja 2016. godine, sa željom da đaci, ali i njihovi nastavnici i profesori, imaju jedan kutak za nauku.

 

Naučni klub nalazi se u Centru za stručno usavršavanjem a dostupan je svim zaljubljenicima u nauku:

Projekat “Čarobni svet magneta” dobitnik prve nagrade nacionalnog festivala “Nauka na sceni” (Science on Stage) i biće jedan od četiri projekta iz Srbije koji će biti  predstavljeni na evropskom festivalu “Nauka na sceni” u Pragu, krajem marta. Biće jedini predstavnik naše zemlje u takmičarskom delu tog festivala.

“Čarobni svet magneta” upoznaje učenike sa magnetima i magnetizmom, a razvija i sposobnost logičkog, apstraktnog i divergentnog mišljenja kroz ulogu malih istraživača i stvaralaca. Metodom radnih stanica učenici prolaze kroz različite zadatke i eksperimente koji ih dovode do zaključaka o karakteristikama magneta.

Učenici zapisuju svoja zapažanja, diskutuju i donose zaključke koje izlažu. Na kraju svakog eksperimenta, razmatraju gde bi se ova karakteristika mogla primeniti u svakodnevnom životu. Na kraju, koristeći funkcionalna znanja iz fizike i matematike, oni grade svoja arhitektonska umetnička dela sa Geomag magnetima.