KIKINDA- Dekarbonizacija ekonomije je neminovna!

Šta predviđa nova Uredba o prekograničnom prilagođavanju (cene) ugljenika, koliki je tranzicioni period, koje su obaveze i kakvi su rokovi? Na ova, ali i brojna druga pitanja prisutnima je u Regionalnoj privrednoj komori odgovore dao Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkalarnu ekonomiju Privredne komore Srbije.

Jednodnevna specijalizovana obuka “Priprema industrije u vezi sa primenom Uredbe o prekograničnom prilagođavanju (cene) ugljenika: CBAM za aluminijum, gvožđe/čelik – Kako pripremiti izveštaj i koje su obaveze?’’ bila je prilika da predstavnici privrednih društava čuju šta ih očekuje tokom prelaznog perioda koji će trajati do 31. decembra 2025. Puna primena započenje prvog januara 2026. godine:

– Uredba podrazumeva potpuno ozelenjavanje biznisa, odnosno dekarbonizaciju ekonomije. Štednja prirodnih resursa i smanjenje u potrošnji energije, koja je u Srbiji po jedinici proizvoda četiri puta veća nego u Evropskoj uniji, ciljevi su koje će privredna društva, koja posluju sa partnerima u EU morati da ispoštuju.

O svemu ovome govorilo se 2019. godine, pre pandemije, a sada, pošto su donete sve potrebne zakonske regulative dobili smo način da bude primenljivo i obavezujuće. Ovo će omogućiti da proizvodnja ne može da se seli iz Evropske unije na neku drugu teritoriju jer će uslovi važiti za sve zemlje– rekao je Mitrović.

Takozvana “velika” industrija u Srbiji moraće da ima jednake uslove kada je reč o emisiji ugljen dioksida, kao što je to u EU. Specijalizovana obuka organizovana o uredbi Evropske unije probudila je veliko interesovanje. To je potvrdio i Tibor Horvat, direktor Regionalne privredne komore:

– Cilj je smanjenje gasova koji utiču na globalno zagrevanje i svaka firma iz EU imaće kvote koliko može ugljen dioksida da ispusti u atmosferu. U tu kvotu ulaziće i preduzeća koja nisu u EU, ali izvoze svoje proizvode za ove zemlje. Tako će i naši privrednici morati da imaju tačne podatke o emisiji štetnih gasova i da podnose izveštaje o tome- pojasnio je Horvat.

 Obaveza i tromesečni izveštaj

Tokom prelaznog perioda uvoznici u EU roba obuhvaćenih CBAM uredbom (tzv. CBAM deklaranti) imaju obavezu da jednom kvartalno izveštavaju Evropsku komisiju o ukupno uvezenoj količini CBAM robe, ukupnim ugrađenim direktnim i indirektnim GHG emisijama (emisijama gasova sa efektom staklene bašte) i eventualnoj ceni ugljenika plaćenoj u zemlji proizvodnje.

Kompanije van Evopske unuje koje proizvode i na to tržište izvoze, ovu robu moraju da mere i izračunavaju direktne i indirektne emisije i o tome obaveštavaju svoje partnere u EU. Prvi tromesečni izveštaj, koji pokriva podatke za poslednji kvartal 2023. godine, podnosi se, najkasnije, do 31. januara 2024. godine.