KIKINDA- Konkurs traje do 29. decembra!

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika.

Za područje Policijske uprave u Kikindi iskazana je potreba za 53 polaznika i to: četiri za radno mesto policajac, tri za radno mesto saobraćajnog policajca i 46 za radno mesto graničnog policajca.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u našoj zemlji, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs.

Kandidat mora da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, ali da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti, do dana zaključenja konkursa. Kandidati koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta ne mogu da imaju više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa.

Uslovi konkursa mogu da se vide na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sa sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs. Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa www.copo.edu.rs.

Postupak izbora kandidata za polaznike osnovne policijske obuke sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.