KIKINDA- U organizaciji Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece, predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacije održali su učenicima prvog razreda kikindske Ekonomsko-trgovinske škole predavanje “Bezbednost na internetu i društvenim mrežama”.

Uz savete kako da se zaštite na mreži, da budu obazrivi prilikom saopštavanja ličnih podataka i da imaju na umu da na mreži nije sve pouzdano i da nisu svi iskreni, predstavljeni su i brojni primeri iz stvarnog života, ali i načini na koji mladi mogu da prijave sve vrste virtuelnog nasilja.

Apostrofirano je međusobno poverenja roditelja i dece, što je i prvi korak u prevenciji svih oblika nasilja na internetu. Kako je na predavanju rečeno, životno iskustvo odraslih nezamenljivo je u svim sferama interesivanja mladih. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija podstiče razvoj informacionog društva putem programa i projekata pod zajedničkim sloganom “Pametno i bezbedno-Smart and Safe”.

Cilj ovih aktivnosti je edukacija i podizanje svesti o neophodnosti brzog, pravilnog i usmerenog uključivanja građana, obrazovnog sistema i privrede u savremene digitalne tokove. Centar je prvi, i za sada jedini, institucionalni mehanizam u regionu koji se bavi prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnom okruženju, pružajući mogućnost građanima da se besplatno obrate na broj telefona 19833 ili putem onlajn platforme Pametno i bezbedno.