KIKINDA- Raste svest o značaju prevencije! Da je u našoj sredini tako, potvrdila je poslednja akcija besplatnih preventivnih pregleda u Opštoj bolnici. Iz ove ustanove je saopšteno da je dan ranije pregledano je 56 pacijenata.

Nezavisno od toga da li su zdravstveno osigurani, Kikinđani i meštani naših sela mogli su da urade analize i preglede koji ukazuju na rizik od bubrežne i srčane insuficijencije.

Pregledi su obuhvatali EKG, izračunavanje stepena uhranjenosti (BMI), merenje krvnog pritiska i pulsa, šećer u krvi, ureu i kreatinin. Na osnovu obavljenih analiza izračunavala se i jačina glomerularne filtracije (GFR) i vrednosti kreatinina u serumu:

– Odziv građana je bio velik, a to potvrđuje da preventivni pregledi kod stanovništva sve više bude svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja bolesti- saopštila je dr Snežaae Bulatović, specijalista interne medicine.

Pacijenti kod kojih je utvrđen određeni, u većini slučajeva lakši stepen bubrežne ili srčane insuficijencije, upućeni su svom izabranom lekaru radu sprovođenja dalje dijagnostike.