KIKINDA- Centar Ministarstva odbrane u Kikindi organizovao je promociju dobrovoljnog služenja vojnog roka. Pored ostallh, promociji u centru grada, prisustvovali su Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde i Milivoj Linjački, načelnik Severnobanatskog okruga.

Potpukovnik Dušan Jovanić, načelnik Centra Ministarstva odbrane u Kikindi, saopštio je muškarci i žene mogu da dobrovoljno služe vojni rok, ukoliko su zdravstveno sposobni i imaju od 19 do 30 godina:

-Obavezno služenje vojnog roka suspendovano je 2011. Od te godine, uvedeno je dobrovoljno služenje, a postoji i mogućnost da docnije mladići i devojke postanu profesionalni vojnici.

Već pri kraju završetka vojnog roka, oni mogu da zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije- ukazao je potpukovnik Jovanić. Ranije je prijavljivanje moglo da se obavi u Centrima Ministarstva odbrane u okruzima. Sada je to moguće i na šalterima “Pošte Srbije”, ali i putem eUprava:

-Kandidat koji završi vojni rok sa oružjem, ima određene pogodnosti.

Ima prednost pri zapošljavanju u Ministarstvu odbrane i Vojci Srbije, ail i u policiji, kazneno- popravnim zavodima, ili da završe kurs rezervnih vojnih oficira, ali pod uslovom da su fakultetski obrazovami

Dok služe vojni rok sa oružjem, u trajanju od šest meseci, vojnike očekuje i mesečna nadoknada od 38.000 dinara- naveo je potpukovnih Jovanić. U kasarne za obuku regruti se šalju četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru.

Naš sagovornik je potvrdio da je u gradu Kikindi povećan broj muškaraca i žena za dobrovljno služenje vojnog roka. U ovom martovskom roku, na osnovnu obuku, uputiće šest kandidata.