KIKINDA- Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, stotinak predstavnika 22 udruženja koja okupljaju osobe različitog invaliditeta, iskoristili su da  se okupe i ukažu na probleme sa kojima su suočeni.

Njihova svakodnevica nije jednostavna, a među dominantnim problemima su socijalne i zdravstvene prirode. Predsedniku Saveta osoba sa invaliditetom grada Kikinde, Ivanu Zariću, koji ovu funkciju obavlja već dve decenije, problemi osoba sa invaliditetom dobro su poznati:

-Nezaposlenost, nabavka invalidskih kolica, ortopedskih pomagala, lekova… Spisak je poduži… Milslim da osobama sa invaliditetom najviše nedostaje pažnja. Ovdašnja udruženja invalida imaju oko 4.000 članova

Nisu sve osobe sa nekim oblikom invaliditeta uključene u njihov rad. U Kikindi i okolnim selima ima između 6.500 i  7.000 osoba sa invaliditetom- naveo je Zarić.

Da je pomoć lokalne samouprave članovima udruženja osoba sa invaliditetom kontinuirana ukazao je Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde:

-Jasnog smo opredeljenja i da osobe sa invaliditetom budu vidiljivije i da se društvo prema njima ophodi s poštovanjem i uvažavanjem. U Kikindi je na još nekoliko mesta obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar.

Lokalna samouprava podržava sve projekte koji se tiču lakšeg funkcionisanja osoba sa invaliditetom. Uveren sam da sugrađani imaju empatiju prema osobama sa invaliditetom.

Takođe, uverenja sam i da naša lokalna zajednica služi kao primer kvalitetnog odnosa prema njima, a sve u cilju da osobe sa invalitetom ipak imaju lakši i kvalitetniji život- naznačio je Lukač.