KIKINDA- Od 7 do 20 sati! U Srbiji se u nedelju održavaju izbori za poslanike Skupštine Srbije i Skupštine Vojvodine, kao i lokalni izbori u 65 opština i gradova, uključujući Beograd. Na 8.273 biračka mesta svoje pravo može da iskoristi 6.500.666 upisanih birača.

Na teritoriji Grada u birački spisak upisano je 47.038 birača. U Kikindi i na ovim izborima ima 60 biračkih mesta, 35 u gradu i 25 u devet sela.

U odnosu na prethodne izbore, biračko mesto 16 koje se nalazilo u nekadašnjoj Mesnoj zajednici “Nikola Francuski”, sada je prebačeno u vrtić “Kolibri”. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20  časova.

Za parlamentarne izbore građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2. 817 kandidata za 250 mesta u parlamentu. Za Skupštinu Vojvodine takmiči se 13 izbornih lista za 120 poslaničkih mesta.

Svi birači koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom, nemoćni i stari mogu da glasaju kod kuće ili na nekom drugom mestu ako obaveste birački odbor, najkasnije do 11 časova na dan glasanja.

Birač koji nije u stanju da sam popuni glasački listić, ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega popuniti glasački listić onako kako mu birač odredi. Glasa se lično i to tako što se zaokruži redni broj ispred naziva jedne izborne liste za koju pojedinac želi da glasa.