KIKINDA- Zaštita i preventivne mere od afričke kuge svinja pojačane su u Banatu nakon što se ova bolest pojavila u okolini Mladenovca. Tim povodom održana je sednica Saveta Severnobanatskog upravnog okruga na kojoj su utvrđeni zadaci svih relevantnih ustanova u lokalnim samoupravama. Ksenija Laketa, šef odseka Veterinarske inspekcije Severnobanatskog okruga i rukovodilac Kriznog centra, napominje da je formiran Regionalni centar za praćenja pojave afričke kuge svinja:

– Naš okrug pripada regionalnim centru u Subotici i Zrenjaninu, a cilj njihovog osnivanja je da se reaguje na vreme. Uprava za veterinu izradila je uputstva za sve službe, ali i flajere za vlasnike svinja šta sve treba da primene kako bi izbegli da se svinje zaraze ovom bolešću- rekla je Ksenija Laketa, dok je epizotiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Zrenjaninu, Đorđe Janku, još jednom istakao važnost biosigurnosnih mera:

– Na našem epizotiološkom području nema čak ni sumnje da se pojavila afrička kuga svinja. Veterinarske stanice nadziru svoja područja i svaka sumnja i uginuće svinja koja mogu da se dovedu u vezu sa afričkom kugom šalju se u Institut za vaterinarstvo u Novom Sadu gde se rade analize. Do sada smo imali nekoliko sumnji ali nijedna nije potvrđena – rekao je Janku.

Načelnik Severnobanatskog upravnog okruga, Nikola Lukač, dodao je da je najvažnije da se poljoprivrednici pridržavaju uputstava i svih biosigurnosnih mera, a da nadležna ministarstva intenzivno rade na edukaciji. Simptomi afričke kuge svinja su povišena telesna temperature i promene na koži u vidu tamnih fleka. Najčešće se javlja gubitak apetita i povraćanje, a nakon pet do deset dana dolazi do uginuća.