KIKINDA- Bilo svega! Prevencija vršenja prekršaja i krivičnih dela, očuvanje stabilnog javnog reda i mira, ali i potpuna zaštita života, lične i imovinske sigurnosti građana Severnobanatskog okruga bili su u fokusu rada kikindske policije tokom januara.

Stanje bezbednosti bilo je povoljno. Kako navode iz policije, nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti težih oblika ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana.

Registrovano je 40 krivičnih dela protiv imovine (2022-44), i to: 20 krađa, 19 teških krađa i 1 prevara. Registrovano je 40 krivičnih dela protiv imovine (2022-44), i to: 20 krađa, 19 teških krađa i jedna prevara.

Iz kikindske policije saopštavaju da je podneto 11 krivičnih prijava zbog osnova sumnje da je izvršena krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga. Registrovano je pet krivičnih dela nasilje u porodici i izrečeno je ukupno 49 hitnih mera (36 privremenih mera zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi i 13 privremeno udaljenje mogućeg učinioca iz stana).

Minulog meseca, na ulicama i putevima Kikinde i Severnobanatskog okruga, evidentirano je 25 saobraćajnih nezgoda, što je manje za skoro četiri odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period. U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih lica, dok je šest osoba zadobilo teške, a 12  lake telesne povrede.

Otkriveno je ukupno 835 prekršaja i to: 85 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 311 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, 134 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, pet prekršaja zbog upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje i tri prekršaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Manje krivičnih dela nego lane

Na području Policijske uprave u Kikindi, tokom januaru, registrovana su 124 krivična dela (151- 2023.) što čini smanjenje od 17,88 odsto. Iz oblasti opšteg kriminala, ukupno je registrovano 108 krivičnih dela ili 14,96 posto manje u odnosu na januar prošle godine.

Iz oblasti privrednog kriminala, otkriveno je 12 krivičnih dela što je za 14,28 odsto manje nego u istom periodu prethodne godine.  U oblasti visokotehnološkog kriminala evidentirano je jedno, a i iz ekološkog kriminala tri krivična dela. U januaru je 11 lica uhvaćeno u izvršenju krivičnog dela, a od ukupno 43 registrovana krivična dela sa nepoznatim izvršiocem, rasvetljeno je 48,84 odsto krivičnih dela.

Prema stranim državljanina 393 mere

Migranti

Ostvarena je efikasna zaštita državne granice i pograničnog područja, kao i dosledno sprovođenje zakona u oblasti kontrole kretanja i boravka stranaca, izdavanja putnih isprava, u upravnim poslovima i poslovima oružja i državljanstva.

Prema stranim državljanima su tokom januara preduzete  393 mere, dok je u istom periodu 2023. preduzeta 231 mera. Realizovano je 16 dislokacija iregualrnih migranata, gde je ukupno dislocirano 76 migranata iz tzv. “divljih kampova” i smešteno u regularne prihvatne centre.