Za Gradski piše Branislava Piper, master kliničke psihologije iz Beograda

Beba oseća majčino raspoloženje

Bebe su društvena i komunikativna bića i to još u stomaku. Mama i njena beba razvijaju posebnu vezu i odnos. Jedan od načina je kroz mamin glas. Beba čuje i prepoznaje mamin glas još u stomaku. Možda nije ugodno, ali je svakako istinito saznanje da beba oseća majčino raspoloženje. Kada je mama uplašena, i beba je. Kada je mama radosna, i beba je.

Konstantan stres majke može imati dugoročne loše posledice za bebu. To je moguće jer se hormoni koji se luče u određenim emotivnim stanjima mame preko posteljice prenose bebi. Neverovatno je da i tek rođene bebe imaju sposobnost imitiranja izraza lica roditelja, što je jasan pokazatelj njihove društvenosti.

Još jedan od načina na koji nerođene bebe komuniciraju sa mamom (i tatom) je kroz pokrete. Većina trudnih žena jasno će Vam reći da na osnovu jačine, broja i mesta udarca može da pretpostavi šta njena beba želi da joj „kaže“.  Možda i najveći dokaz za to da su bebe komunikativna bića još pre rođenja jesu snimciblizanaca koji međusobno„komuniciraju“ u maminom stomaku. Dodiruju se, „ljube se“, približavaju, udaljavju, reaguju jedno na drugo…

Period od začeća do rođenja ima značajnu ulogu u fizičkom, mentalnom i emocionalnom razvoju svake bebe. Tokom ovog perioda formira se veza između roditelja i deteta koja ima dugoročne posledice. Samo to znanje omogućava roditeljima da poštuju svoje nerođene bebe kao ličnosti i da se ophode prema njima najbolje moguće još dok su u stomaku.

U tome im mogu pomoći i različiti programi namenjeni trudnicama i njihovim partnerima, što dovodi do većeg ispunjenja i zadovoljstva za roditelje, a do optimalnog razvoja za bebe. Sledeći put, govoriću malo detaljnije o stresu u trudnoći i kako ga prevazići.

Vaša, Branislava.