Branislava Piper 2

Za Gradski piše Branislava Piper, master kliničke psihologije iz Beograda

Beba oseća majčino raspoloženje

Bebe su društvena i komunikativna bića i to još u stomaku. Mama i njena beba razvijaju posebnu vezu i odnos. Jedan od načina je kroz mamin glas. Beba čuje i prepoznaje mamin glas još u stomaku. Možda nije ugodno, ali je svakako istinito saznanje da beba oseća majčino raspoloženje. Kada je mama uplašena, i beba je. Kada je mama radosna, i beba je.

1 3Konstantan stres majke može imati dugoročne loše posledice za bebu. To je moguće jer se hormoni koji se luče u određenim emotivnim stanjima mame preko posteljice prenose bebi. Neverovatno je da i tek rođene bebe imaju sposobnost imitiranja izraza lica roditelja, što je jasan pokazatelj njihove društvenosti.

2 1Još jedan od načina na koji nerođene bebe komuniciraju sa mamom (i tatom) je kroz pokrete. Većina trudnih žena jasno će Vam reći da na osnovu jačine, broja i mesta udarca može da pretpostavi šta njena beba želi da joj „kaže“.  Možda i najveći dokaz za to da su bebe komunikativna bića još pre rođenja jesu snimciblizanaca koji međusobno„komuniciraju“ u maminom stomaku. Dodiruju se, „ljube se“, približavaju, udaljavju, reaguju jedno na drugo…

3 2

Period od začeća do rođenja ima značajnu ulogu u fizičkom, mentalnom i emocionalnom razvoju svake bebe. Tokom ovog perioda formira se veza između roditelja i deteta koja ima dugoročne posledice. Samo to znanje omogućava roditeljima da poštuju svoje nerođene bebe kao ličnosti i da se ophode prema njima najbolje moguće još dok su u stomaku.

4 1

U tome im mogu pomoći i različiti programi namenjeni trudnicama i njihovim partnerima, što dovodi do većeg ispunjenja i zadovoljstva za roditelje, a do optimalnog razvoja za bebe. Sledeći put, govoriću malo detaljnije o stresu u trudnoći i kako ga prevazići.

Vaša, Branislava.