KIKINDA- Predstavnici pokrajinskog Fonda “Evropski poslovi”, u cilju blagovremene i adekvatne pripreme za prvi javni poziv, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, za period ‪2021-2027. godine, posetili su naš grad.

Sreli su se i razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave, javnih preduzeća i zdravstvenih institucija. Aleksandar Simurdić, direktor Fonda “Evropski poslovi”, istakao je da je završeno mapiranje mera podršku u lokalnim samoupravama:

-Predložili smo set od osam mera podrške čija implementacija je u toku i koja će dovesti do boljih rezultata u Vojvodini. Naš cilj je da sa predstavnicima Kikinde razgovaramo o projektnim pravcima koji mogu da budu podržani, kao i da damo naš doprinos potencijalnim projektima.

Nije sve u projektima, neophodno je raditi i na osnižavnju administracije koju je Kikinda poboljšala u protekle dve godine kroz naše programe- ocenio je Simurdić. Da je našem gradu, u protekloj deceniji, realizovano tidesetak IPA prekograničnih projekatata sa Rumunijom i Mađarskom podsetio je Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde:

– Prekogranična saradnja nam puno znači. Kikinda ima dobre reference i kvalitetan projektni tim, a od Fonda Evropski poslovi očekujemo pomoć da nađemo alternativne izvore finansiranja, kao i da omogući dobar plasman naših projekata ka Evropskoj uniji.

Izradićemo kvalitetne programe za koje očekujem da će biti podržani- izjavio je Lukač. Sastanak je bio fokusiran na utvrđivanju prioriteta, razmatranje i razvoj predloženih projektnih ideja i formiranje projektnih partnerstava radi zajedničkog učešća.