KIKINDA- Strateški dokument o sportu! Izradiće stručnjaci Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj “Banat” iz Zrenjanina, a obuhvatiće predstojeći šestogodišnji period u gradu Kikindi, od 2024. do 2030.

DSC 0665 1

Šta će biti u fokusu Strategije razvoja sporta, trenerima, sportskim radnicima i funkcionerima ovdašnjim klubova predstavili su Robert Molnar iz RCR “Banat” i Dragan Pecarski, član GV za sport i omladinu.

DSC 1040

Radi se, prema rečima Molnara, o planskom  dokumentu koji će definisati pravce delovanja i razvoja sporta u naznačenom vremenskom periodu:

DSC 0192 1

– Obuhvatiće delovi koji se tiču sportskih organizacija, školskog sporta, ali i rekretativnog i sporta za osobe sa invaliditetom- najavio je Molnar, dok je Pecarski dodao da će jasne ciljeve defiinsati na osnovu anketa i analiza u narednom periodu:

DSC 0185

-Do kraja godine se očekuje da budu  gotovi Strategija razvoja sporta, od 2024. do 2030. godine, ali i Akcioni plan- potvrdio je Pecarski.

DSC 0183 2

Kako se na skupu čulo, imaće dugoročni uticaj na sportsku zajednicu grada Kikinde, a cilj je da bude održiv kroz dugoročno finansiranje, partnerstva i saradnju sa zajednicom, sistem merenja i evaluacije i dugoročno planiranje.

novo

Strategija će biti od izuzetnog značaja za unapređenje sportskog sektora, povećanje broja sportskih sadržaja i programa, poboljšanje sportske infrastrukture i podsticanje stanovnika da se bave fizičkom aktivnošću i sportom.

DSC 0521

To će dovesti do zdravijeg i aktivnijeg načina života stanovnika grada i poboljšati kvalitet života u celini, što će se pozitivno odraziti i na uočene negativne demografske pokazatelje.