KIKINDA-Drugog aprila počeće upis dece predškolskog uzrasta za školsku 2018/2019. godinu, saopšteno je danas iz Predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“. Roditelji mogu da obrasce i formulare za upis preuzmu u Upravnoj zgradi u Dositejevoj 43, u periodu od 8 do 13 sati.

SECKANJEW.00 27 24 21.Still077

Uredno popunjenu dokumentaciju oni predaju na istoj adresi. Ukoliko žive u okolnim selima, roditelji to treba da učine u seoskim  vrtićima. Upis će trajati do 10. maja, nakon čega će Komisija na osnovu Pravilnika o upisu, boravku i ispisu dece, po principu rangiranja i bodovanja, sačiniti liste primljene dece i raspodelu predškolaca po vrtićima. Komisiju čine stručna služba Predškolske ustanove, pravnik i direktor. Deca se upisuju po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova na sledeći način:

ART 8679

1.Deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata 50 bodova
2.Deca koja su već boravila u ustanovi, a ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom za upis 20 bodova
3. Dete čiji je jedan roditelj zaposlen, a drugi nezaposlen 20 bodova
4. Deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici 10 bodova. Maksimalan broj iznosi 80 bodova.

deca

Lista primljene dece biće 2. jula objavljena na sajtu PU “Dragoljub Udicki” i na svim objektima ustanove. Ako roditelj, odnosno staratelj nije zadovoljan rang listom, podnosi pisani prigovor Konkursnoj komisiji najkasnije u roku od 8 dana od dana isticanja liste. Konkursna komisija je dužna da pisanim putem odgovori, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.