KIKINDA- Mali igrači u “Malom kolu”! Akademsko društvo za negovanje muzike “Gusle” organizovaće u četvrtak, u kikindskom “Jezeru”, drugi “Mali maturantski ples”.

Magdalena Popov, umetnički rukovodilac “Gusala” kaže za GRADSKI da će okupiti oko 300 učenika četvrtih razreda gradskih osnovnih škola:

-Izvešće pet tradicionalnih igara iz isto toliko etnokoreoloških zona Srbije.  Cilj nam je da deca nauče svoju tradiciju i nasleđe i iz osnovne škole, kao bazične obrazovne institucije, izađu sa znanjem o igračkom kulturnom nasleđu Srbije.

Ideja je potekla iz želje za obezbeđivanjem održivosti “Malog kola” kao elementa nematerijalnog nasleđa.

Upis u Nacionalni registar Nematerijalnog kulturnog nasleđa “Gusle” su inicirale i sprovele januara 2021. godine- rekla nam je Popov i dodala da program počinje u 11 sati i 30 minuta.