KIKINDA- Da se oktobra započeta saradnja između Fakulteta za sport i psihologiju iz Novog Sada i Gradske uprave odvija u dobrom pravcu, ocenjeno je na tribini “Tehnološki aspekti sportskog treninga”. Domaćin skupa bila je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Najstarija vaspitačka škola u Vojvodini uključena je u projekat koji za cilj ima da, u skladu sa Zakonom o sportu, a na osnovu ranije postignutog dogovora TIMS-a i lokalne samouprave, ovdašnji sportski radnici steknu licence i zvanja: sportski operativni trener i sportski učitelj:

-Sportski radnici, naročito oni koji rade sa decom, moraju da budu dobro edukovani. Moram da kažem da su, u prethodnom periodu, TIMS  i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača usko sarađivali.

Na tribini smo sublimirali sve ono što smo dobro naučili, ali i razgovarali o potencijalnim nedostacima koje u narednom periodu treba prevazići- konstatovao je prof. dr Zlatko Ahmetović, dekan Fakulteta za sport i psihologiju.

Direktorica Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, dr Angela Mesaroš Živkov, navela je da su njene kolege, kao saradnici, uključeni u ovaj projekat:

-Ukazano nam je veliko poverenje od strane Fakulteta za sport i psihologiju da realizujemo nastavu za  sportske radnike. Nakon tribine slede ispiti sa polaznicima, čime ćemo zaokružiti celinu- kazala je ona. Pored ostalih, tribini su prisustvovali gradonačelnik Nikola Lukač i Dragan Pecarski, član GV za sport i omladinu:

-U našim sportskim udruženjima postoje sportski radnici koji su bili veoma uspešni sportisti i treneri, ali nemaju završen fakultet iz te oblasti.

Zato nam je želja da sportski radnici u Kikindi dobiju adekvatno stručno usavršavanje i da im obezbedimo što kvalitetnije i bolje obrazovanje u našem gradu. To nije naš jedini cijl. Žeimo da otvorimo TIMS-ovo odeljenje u Kikindi- precizirao je Lukač.