KIKINDA- Već nekoliko meseci, vlasnici preduzeća za tehnički pregled i registraciju vozila imaju velikih problema, koji se, kako to i biva, tiču uglavnom građana, odnosno vlasnika motornih vozila. Nova uredba Narodne banke Srbije odredila je da provizija za obavezno osiguranje, koje osiguravajuće kuće treba da isplate tehničkim pregledima, iznosi sada samo pet procenata, umesto dosadašnjh 20, 25, pa čak i 30 odsto.

tehnički pregledTo je primoralo vlasnike autocentara da podignu cene svojih usluga, prvenstveno tehničkih pregleda. U Kikindi još i nije tako loše. Tehnički pregled sada košta 3.500 dinara, umesto dosadašnjih 2.000 dinara. U zavisnosti od automobila, registracija je sada skuplja oko 3.000 dinara.

P1120472

Ovi problemi ne znače samo skuplje usluge, već i mogući raskid ugovora tehničkih pregleda i osiguravajućih kompanija, tako da će građani prilikom registracije vozila biti prinuđeni da ne dobiju sve usluge na jednom mestu, nego da se ponovo šetaju od šaltera do šaltera.

P1120470

Međutim, to je sve još uvek pod pretpostavkom. Ono što je moguće rešenje za ovaj problem, vlasnici tehničkih pregleda vide u određivanju minimalne i maksimalne cene za tehničke preglede, da se provizija od obaveznog osiguranja vrati bar na 11 procenata i da država uredno kontroliše sprovođenje tih postupaka. Vlasnici tehničkih pregleda obratili Narodnoj banci Srbije koja je jedina nadležna. Formirana je radna grupa koja će ponovo razmotriti visinu provizije:

Sinisa Grastic

– Provizija na polisu obaveznog osiguranja trebalo bi da se sa sadašnjih pet odsto, nama podigne na 11 procenata. Pored toga, država mora da odredi cene od minimalne do maksimalne za tehnički pregled, pa neka se svako pronađe u toj računici. Kikinda je najmanje podigla cene usluga. U Novom Sadu, Subotici, Vršcu tehnički pregled putničkog vozila košta oko 5.000 dinara- kaže Siniša Grastić, direktor AMSS Banat doo.