KIKINDA- Do poslednjeg dana marta iduće godine!

Ljudstvo i mehanizacija firme “Vojput” održavaće ove zime puteve i ulice prvog i drugog prioriteta u ukupnoj dužini oko 123 kilometra.

U skladu sa važećom zakonskom regulativom, putari su  u obavezi da od 15. novembra do 31 marta 2024.  brinu o prohodnosti puteva i ulica prvog i drugog prioriteta u zimskim uslovima, a ukoliko zatreba, da intervenišu i na putevima trećeg prioriteta:

Dragoljub Šugić, direktor kompanije ”Graditelj”, kojoj je u konzorcijumu sa firmom ”Vojput”, poveren posao  zimskoh održavanja puteva i ulica, potvrdio je da raspolažu potrebnom mehanizacijom:

– Na lageru imamo 150 tona soli, ali i 30 tona hladne asfaltne mase za krpljenje udarnih rupa u toku zimskog perioda- precizirao je Šugić.

Već po tradiciji, neizostavnoj smotri Zimske službe, pored ostalih, prisustvovali su Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde i Nebojša Jovanov, član GV za komunalnu infrastrukturu i vanredne situacije:

– Prioritet će biti prilazi zdravstvenim ustanovama, objektima za snabdevanje hranom i drugim ustanovama.

Imamo dovoljne količine soli i kamenog agregata, koji će se upotrebljavati po usvojenom planu rada Zimske službe- naveo je Jovanov.

Državne saobraćajnice u ingerenciji su JP “Puteve Srbije”, dok će o gradskom trgu i ove zime brinuti operativa JP “Kikinda”.