NOVI SAD- Zastrašujuće zvuče podaci da zbog nezakonitog ubijanja, trovanja i hvatanja u Srbiji godišnje strada između 120.000 i 170.000 jedinki divljih ptica, od kojih je najveći broj prepelica, i to od 50.000 do 60.000 jedinki:

-Procenjujemo da se na području Srbije, uglavnom vikendima, nezakonito koristi oko 800 elektronskih vabilica. Ovi uređaji su glasni i mogu se čuti sa velike udaljenosti, sa više od 2 kilometra. Velika je enigma zašto ih lovočuvari izuzetno retko pronalaze i prijavljuju- upozorava Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Кorišćenje elektronskih vabilica na području Republike Srbije zabranjeno je Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o divljači i lovstvu, te nizom međunarodnih ugovora. Prema domaćem Кrivičnom zakoniku korišćenje tih uređaja u lovištu okarakterisano je kao krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna od 6 meseci do 3 godine.

Ovi uređaji služe da emitovanjem prodornog oglašavanja tokom noći na određenu lokaciju privuku i zadrže veliki broj prepelica koje narednog jutra budu ubijene. Vabilice zavaravaju prepelice, koje se preko Evrope sele za Afriku, da na toj lokaciji ima hrane, da tu mogu da se odmore i da je okruženje bezbedno.

Vlada Republike Srbije u aprilu ove godine naložila je nadležnim ministarstvima preduzimanje mera za iskorenjivanje stradanja divljih ptica. Кako predstojećeg vikenda počinje lovna sezona na ptice selice, u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kažu da je krajnje vreme da državne institucije preduzmu sve zakonske mere za zaustavljanje najmasovnijeg vida krivolova ptica- uništavanje prepelica uz korišćenje elektronskih vabilica.

Zaključkom Vlade, između ostalih, zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da preduzmu mere i aktivnosti iz delokruga svojih nadležnosti u cilju iskorenjivanja nezakonitog ubijanja, hvatanja i trgovine divljim vrstama ptica.

Svake godine tokom avgusta i septembra, polja širom Srbije, odzvanjaju od pucnjeva iz pušaka. Na meti više hiljada domaćih i stranih lovaca su umorne ptice selice poput prepelice i grlice. Gubitak staništa i hrane, moderne poljoprivredne prakse, lov i krivolov, desetkovali su populacije ove dve vrste ptica. Tako je, primera radi, populacija grlice u Evropi u poslednjih 40 godina opala je za više od 80 odsto, pokazuju podaci globalne mreže za zaštitu ptica i prirode BirdLife International.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva građane i građanke da im se pridruže u sprečavanju krivolova i prijave korišćenje elektronskih vabilica policiji. Takođe, možete se obratiti za savet i podršku Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj 021/302-33-61.