KIKINDA- U našem gradu i okolnim selima ima stotinak bubrežnih bolesnika. Oni, ali i pacijenti iz Severnobanatskog okruga na dijalizu dolaze u kikindsku bolnicu. Bubrežni bolesnici imaju poseban režim života.

To pored dijalize, podrazumeva i ishranu jer im jedan organ ne funkcioniše. Nije samo bolest ono što onespokojava bubrežne bolesnike. Ne svojom krivicom, u velikom broju slučajeva, ovakve osobe su na margini društva.

O bolnom socijalnom aspektu, ali i svim ostalim izazovima sa kojima su suočeni bubrežni bolesnici i njihove porodice diskutovalo se na predavanjem o značaju umerene fizičke aktivnosti bubrežnih bolesnika.

Time je okončan projekat “Život na dijalizi” kikindskog udruženja dijaliziranih, transplantiranih i bubrežnih invalida. Finansijski ga je podržala lokalna samouprava.

Drenka Varađanin, sekretarka udruženje dijaliziranih, transplantiranih i bubrežnih invalida “Kikinda”, potvrđuje da sa lokalnom samoupravom imaju izuzetnu saradnju:

– Njihova pomoć nam puno znači. Slažem se da u našoj lokalnoj zajednici nema dovoljno saznanja o ovim ljudima, njihovoj bolesti i brojnim problemima sa kojima su suočeni- poručila je Varađanin.

Dodala je i da su ovo i neka ranije predavanja omogućili bubrežnim bolesnicima, naročito mlađim, ali i članovima njihovih porodica da nauče nešto novo i korisno, vezano za bolest ali i prava koja kao invalidi imaju. Svetlana Mirčić Vukobrat, master fizičkog vaspitanja i terapije vežbanja, govorila je  o uticaju umerene fizičke aktivnosti na bubrežne bolesnike:

-Svaku fizičku aktivnosti moraju da sprovode uz nadzor kardiologa i nefrologa. Naravno i svih stručnjaka iz oblasti fizičke aktivnosti. Pacijenti koji odlaze na dijalizu treba da budu fizički aktivni, ali u zoni umerenog intenziteta. Šetnje su najbolje- naglasila je ona.

I Mladen Bogdan, predsednik gradske Skuštine, nema dilemu da su bubrežni bolesnici na margini društva, ali  da, kako je naglasio, oni i njihove porodice zaslužuju više. U tom pogledu, solidarnost i konkretna pomoć su od presudnog značaja:

– Tačno je da ova specifična grupa ljud  nije dovoljno prepoznata, pa je važno da o zdravstvenim i drugim problemima bubrežnih bolesnika govorimo češće i pružimo im  konkretnu podršku. Nastavimo tako- obećao je Bogdan.