KIKINDA- Dobro za sve! Sporazumi o saradnji koji je Centar za likovnu i primenjenu umetnost “Terra” sklopio prošle nedelje sa Akademijom za umetnost i kulturu u Osijeku, a potom i sa Univezitetom Polis u Tirani, omogućiće studentima da praktičnu nastavu, u oblasti skulpture, izvode u ateljeu “Terra”.

U poslednje tri godine, Centar za likovnu i primenjenu umetnost “Terra” uspeo je da uspostavi saradnju sa pet akademskim institucija iz Beograda, Novog Sada, Rijeke, Temišvara i Cetinja, koji se ogleda u studentskom programu Studentski kamp Terra .

Najpre su 8. novembra, u svečanoj sali Dekanata Akademije za umetnost i kulturu u Osijeku, direktor CLPU “Terra”,  Aleksandar Lipovan i dekanica prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić potpisali  sporazum o saradnji ove dve institucije.

Dva dana kasnije, u prostorijama Univerziteta Polis u Tirani, direktor CLPU “Terra” i zamenica rektora univerziteta Elona Karafili, Ph.D. potpisali su isti sporazum u kome, sa albanske strane učestvuje Odsek za umetnost i dizajn pomenutog univerziteta.

Pored Centra “Terra”, veliku zaslugu u pogledu inicijative za ovakvom vrstom saradnje imaju i profesori i saradnici ovih institucija doc. dr. art. Margareta Lekić i alumni Josipa Stojanović (AU Osijek) i Ledia Kostandini (Uni. Polis) sa kojima je CLPU “Terra” do sada imao razne oblike saradnji u oblastima savremene skulptorske prakse ili edukacije.

Kako je u sporazumima istaknuto institucije su se složile da će zajednički raditi na jačanju buduće saradnje i razvijanja kulturnih, umetničkih, naučnih i nastavnih iskustava u cilju promocije  ovih  aktivnosti i zajedničkih interesa, a pre svega, u pogled programa Studentski kamp Terra .

Pored redovnih aktivnosti u sklopu ovog programa, profesori ovih institucija će i održati javne masterklasove, predavanja, prezentacije istraživanja ili projekata zainteresovanoj javnosti u Kikindi kao deo aktivnosti  Međunarodni masterclass Terra. Važno je napomenuti da se sporazum o saradnji sa albanskim partnerom u potpunosti oslanja na Memorandum o razumevanju o kulturnoj saradnji na Zapadnom Balkanu

Od samog osnivanja simpozijuma “Terra” jedno od osnovnih prioritetnih osa pored prezentacije savremenog stvaralaštva jeste i aktivna participacija na polju multikulturalizma i interkultiuralizma. Na ovaj način jasno je vidljiva pozicija CLPU “Terra” i Kikinde kao regionalnog i evropski prepoznatog centra za studente umetničkih akademija koju je od početka utemeljio i promovisao profesor Slobodan Kojić, a koja se nastavlja, širi i produbljuje.