KIKINDA- Do kraja godine, knjige četvoro autora kikindske izdavačke kuće “Partizanska knjiga” biće objavljene u prevodu na nekoliko različitih svetskih jezika. Podršku prevodima dela autora “Partizanske knjige” pružilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Roman “24”, Marije Pavlović, objaviće austrijska izdavačka kuća “Drava Verlag”, dok će se roman “Yugoslav”, Ane Vučković, pojaviti u prevodima na makedonski (TD PNV) i kazački jezik (Šabit baspasi). To će biti prvi prevodi knjiga ovih autorki na strane jezike.

Nakon prevoda na engleski jezik, roman “Ilegalni Parnas”, autora Bojana Babića, doživeće svoje makedonsko izdanje, dok će roman “Devojčice, budite dobre” objaviti kazahstanska izdavačka kuća “Šabit baspasi”.

Zbirka priča Srđana Srdića “Sagorevanja” nakon engleskog imaće i svoje kazahstansko izdanje, dok će se roman “Satori” pojaviti u prevodu na grčki jezik (Giorgios Alisanouglou Shakespearikon Editions). To je četvrti prevod ove knjige na strane jezike. Dela Srđana Srdića dosad su prevedene na sedam različitih svetskih jezika.