KIKINDA- Naučni skup “Istorija srpskih migracija u Banatu od 15. do 18. veka”, bila je prilika da se iznesu postojeće i neke nove istorijske činjenice. Prezentovali su ih stručnjaci beogradskog i kikindskog Istorijskog arhiva , kao i novosadskog Filozofskog fakulteta.

Saradnja Matice Srpske i grada Kikinde sve je intenzivnija, a počela je krajem prošle godine, potpisivanjen protokola o saradnjji. Ovaj dokumet, pored ostalog, predviđa da se dodatno afirmišu najznačajniji kulturni poslenici Kikinde, koji su dali značajan dobrinos u razvoju srpske kulture.

Članica GV za obrazovanje i kulturu, Milena Živkov, najavila je da se naredne godine planira objavljivanje knjige o Arkadiju Varađaninu, našem zaboravljenom sugrađaninu i prvom urednika ženskog časopisa “Ženski svet”. To je bio prvi ženski časopis u Srbiji, u 19. veku.

Saradnju grada sa našom  najstarijom književnom, kulturnom i naučnom institucijom u ovoj kalendarskoj godini obeležio je i ovaj naučni skup.

Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde, je na otvaranju  konstatovao da u Kikindi i severnom Banata ima dosta istorijske građe koja zavređuje da bude obrađena  od strane istoričara našeg Istorijskog arhiva, ali i načnih radnika Matice srpske. Lukač je poručio da je lokalna samouprava ponosna na saradnju sa institucijom koja već skoro dva veka promoviše i čuva duhovno i kulturno stvaralaštvo Srba.

Generalni sekretar Matice srpske, dr Milan Micić, potvrdio je da će grad Kikinda, Istorijski arhiv i Matica srpska nastaviti da se i narednih godina bave istorijskim migracijama Srba u Banatu:

-Migracije su na području Banata formirale postojeći etnički, kulturni, jezički i verski mozaik. Iduće godine očekuje nas tema koja je vezana za kolonizaciju koja se dogodila nakon Drugog svetskog rata. Želimo da Matica srpska ovde bude prisutnija. Matica srpska nalazi se tamo gde se nalaze srpska kultura i narod- naglasio je dr Micić. Ovaj naučni skup organizovao je Istorijski arhiv Kikinda:

– Kolege Dragan Beleslić, Vladimir Dudić i ja smo  govorili o Velikoj Kikindi, Bašaidu, o ideji srpskog ujdinjena i nacionalnog preporoda tokom 18. veka. Predočili smo i istoriju srpskih mingracija u severnom Banatu- saopštio je istoričar Srđan Sivčev.