KIKINDA- Starešine i mladi članovi kikindskog odreda izviđača “Proka S. Plavi” danas su plovili kanalom DTD. U kanuima, koje su pre nekoliko godina dobili od Ministarstva odbrane, izviđači su pružili dobrinos obeležavanju Svetskog dana životne sredine.

Iako je umesto 5. juna, ovaj značajan ekološki datum obeležen dan kasnije, to nikome nije smetalo. Naprotiv. To je učinjeno kao nikada ranije. Između dva zaveslaja Miodrag Tadić, zamenik odreda izviđača “Proka S. Plavi”, priznao nam je da je ovo najbolja moguća promocija životne sredine i kanala DTD:

– Od Ministarstva obrane, pre tri godine, naš izviđački odred dobio je četiri kanua. Planiramo osnivanje kajakaškog kluba, ali i da decu dodatno edukujemo o boravku na vodi, kao i o spasavanju.

Ovi kanui imaće još jednu važnu ekološku funckiju. Naša izviđačko-ekološka patrola mapirala je divlje deponije na kopnu, a sad to radimo i ovako. Planiramo i da organizujemo jednu mini regatu i plovidbu ovim delom kanala-  najavio je Tadić.

On je dodao da su se neki od mladih izviđača, po prvi put, našli u ovoj ulozi. Ovaj kikindski odred izviđača ima 26 aktivnih mladih članova, dok još desetak mladih povremeno dolazi. Odred je osnovan pe četiri godine, a mlađe članove o izviđačkih veštinama podučava četrdesetak starijih članova.

I Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, uživala je u načinu na koji je u našoj sredini obeležen ovaj važan ekološi datum. Podvukla je da insistira na radu s mladima i njihovoj edukaciji:

-Kod crkvice na Vodici, mladim izviđačima govorili smo o istorijatu reke Galadske. Pričali smo i o Zlatici, o istorijatu kanala Dunav-Tisa-Dunav, ali i o tome kako su naši preci 1781. godine gradili nasipe kako bi zemlju zaštitili od vode.

Zbog pamdemije koronavirusa nismo realizovali sve aktivnosti koje se tiču edukacije najmlađih- rekla je Krnić i pohvalila se da se učenici i prosvetni radnici rado odazivaju i aktivno učestvuju u svim ekološkim akcija. To su, ovoga puta, bili mladi izviđači.