KIKINDA- Policijska uprava u Kikindi poziva građane koji u prethodne četiri godine nisu podneli zahtev za zamenu isprava o oružju da to što pre učine. Prema Zakonu o oružju i municiji rok ističe 5. marta i rok se neće produžavati.

Zahtevi za zamenu isprava o oružju se podnose u Policijskoj upravi, a građani to mogu učiniti bez obzira na to da li su pribavili svi neophodnu dokumentaciju. Kako saznaje GRADSKI zahtevi se mogu podnositi svakog radnog dana, od 8 do 16 sati, kao i subotom, od 8 do 15.

Samo dokumentacija koja se podnese do 5. marta biće uzeta u razmatranje. Iznos takse za izdavanje oružanih listova umanjen je za polovinu i važiće do isteka roka. Za izdavanje oružanog lista sa čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenin cevima, od decembra prošle godine, iznosi 2.800 dinara, a za oružje sa neolučenim cevima  1.330.

Građani koji su obavili lekarski pregled dužni su da ga u roku od 30 dana od dana njegovog izdavanja dostave nadležnom MUP-u radi evidentiranja. Od dokumentacije su neophodna lična karta, lekarsko uverenje, oružani list, identifikacioni upitnik koji se dobija prilikom podnošenja zahteva, dokaz o opravdanom osnovu, uverenje o obuci za rukovanje vatrenim oruzijem i dokaz o uplati taksi.