KIKINDA- Predavanjima održanim u Domu učenika “Nikola Vojvodić” i praktično je započela saradnja između Fakulteta za sport i psihologiju TIMS iz Novog Sada i Gradske uprave. Na osnovu ranije postignutog dogovora, a u skladu sa Zakonom o sportu, ovdašnji sportski radnici moći će da steknu licence i zvanja: sportski operativni trener i sportski učitelj.

Sava Rajković, koordinator neformalnog obrazovanja novosadskog TIMS-a, potvrdio je da im se prijavilo 14 polaznika, koji su zainteresovani za sticanje ovih sportskih zvanja, i dodao da su u rad uključili i Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Ovo je, prema njegovim rečima, bila prilika da se polaznici upoznaju sa pojedinim profesorima te  visokoškolske ustanove koji će im predavati neke predmete. Kao akreditovana visokoškolska ustanova iz ove oblasti, Fakultet za sport i psihologiju TIMS je nosilac celokupne edukacije:

-Imamo 14 polaznika za sticanje zvanja sportski operativni trener i sportski učitelj, odnosno za treći i četvrti nivo edukacije. Kurs traje oko tri meseca, a od polaznika zavisi koliko će brzo položiti ispite i steći željeno sportsko zvanje- izjavio je Rajković.

Nadovezao se član GV zadužen za sport i omladinu, Dragan Pecarski i potvrdio da u našoj sredini dosta trenera nema odgovarajuća zvanja i licence, i da su zbog njih i odlučili za saradnu sa Fakultetom za sport i psihologiju TIMS. Za ovu vrstu edukacije su se prijavili kandidati iz osam grana sporta, a na ovom skupu je, kao naredni korak, nagovešteno otvaranje odeljenja TIMS-a u Kikindi.