KIKINDA- Do marta iduće godine trebalo bi da se okonča rekostrukcija pruge Kikinda-MSK, u dužini od šest kilometara. “Infrastruktura železnice Srbije” saopštila je da radovi zvanično počinju danas i da će, nakon nekoliko decenija,  ova pruga prvi put biti detaljno rekonstruisana:

– Posao ćemo izvoditi samostalno, sopstvenim sredstvima, opremom i ljudstvom, a u okviru trogodišnjeg programa obnove regionalnih pruga u Srbiji, koji je počep 2018. godine. Planirano je da rekonstrukcija šest kilometara ove pruge bude završena tokom  martu 2020. godine, a ukupna procenjena vrednost posla iznosi 3,36 miliona evra.

Po završetku radova, brzina vozova sa sadašnjih 10 kilometara na sat biće podignuta na 50 kilometara na sat, dok će osovinsko opterećenje sa16 tona po osovini, biti podignuto na 22,5 tona- saopšteno je iz “Infrastruktura železnice Srbije”

Ovom deonicom za potrebe Metanolsko sirćetnog kompleksa mesečno saobraća oko 550 do 600 teretnih vagona, a njima se najviše prevozi sirćetna kiselina i metanol, pa će rekonstruisana pruga omogućiti brži i kvalitetniji transport.

Kikindski petrohemijski gigant poseduje 210 vagona cisterni u svom vlasništvu, kao i terminal u Luci Bar za pretovar sirćetne kiseline iz železničkih cisterni u brodove. Proizvodnja je ranijih godina više puta prekidana zbog visoke cene gasa, a ponovo je pokrenuta novemba 2015.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)