KIKINDA- Rekonstrukcija Opšte bolnice odvija se zacrtanom dinamikom. U toku je rekonstrukcija zgrade u kojoj se nalaze Odeljenjafizijatrije i patologije. Ta zgrada je sagrađena 1899. godine:

– Očekujemo da ćemo se useliti krajem maja, ili početkom juna. U fazi smo pripreme za nemedicinsku opremu koju će finansirati Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Kancelarija za javna ulaganja Vlade Republike Srbije obezbediće potrebnu medicinsku opremu- izjavila je dr Vesna Tomin, v.d. direktorica kikindske bolnice.

Kako je predviđeno planom prve faze rekonstrukcije bolnice, vredne 342 miliona dinara, kad se ova zgrada sredi od “poda do  krova”, započeće rekonstrukcija zgrade u kojoj su Dečje odeljenje, dermatologija i onkologija. Paralelno s ovim poslovima, odvija se i nabavka nove medicinske opreme. Bolnici je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo odobreno 28 miliona dinara:

-Našoj bolnici su odobrena sredsta za kupovinu kompletne opreme za operativu i dijagnostiku za urologiju. Urološka služba pokriva Severnobanatski okrug, jer je senćanska bolnica ostala bez urologa.

Sredstva su opredeljena i za kupovinu novog EEG aparata, najnovijeg plazma sterilizatora koji se koristi za sterilisanje finih uređaja sa novom tehnologijom, novih lampi za operacionu salu i najnovijeg mobilnog dermoskopa sa posebnim uređajem koji omogućava da se snimci šalju na konsultaciju u druge ustanove.

Služiće i za ranu dijagnostiku malignih melanoma- saopštila je dr Tomin i dodala da se isporuka opreme i aparata očekuje za tri meseca, nakon što se ispoštuju sve procedure oko nabavke.