KIKINDA- Rekonstrukcija Opšte bolnice odvija se zacrtanom dinamikom. U toku je rekonstrukcija zgrade u kojoj se nalaze Odeljenjafizijatrije i patologije. Ta zgrada je sagrađena 1891. godine:

DSC 1049 1

– Očekujemo da ćemo se useliti krajem maja, ili početkom juna. U fazi smo pripreme za nemedicinsku opremu koju će finansirati Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Kancelarija za javna ulaganja Vlade Republike Srbije obezbediće potrebnu medicinsku opremu- izjavila je dr Vesna Tomin, v.d. direktorica kikindske bolnice.

DSC 1052 2

Kako je predviđeno planom prve faze rekonstrukcije bolnice, vredne 342 miliona dinara, kad se ova zgrada sredi od “poda do  krova”, započeće rekonstrukcija zgrade u kojoj su Dečje odeljenje, dermatologija i onkologija. Paralelno s ovim poslovima, odvija se i nabavka nove medicinske opreme. Bolnici je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo odobreno 28 miliona dinara:

DSC 1042 1

-Našoj bolnici su odobrena sredsta za kupovinu kompletne opreme za operativu i dijagnostiku za urologiju. Urološka služba pokriva Severnobanatski okrug, jer je senćanska bolnica ostala bez urologa.

DSC 1058

Sredstva su opredeljena i za kupovinu novog EEG aparata, najnovijeg plazma sterilizatora koji se koristi za sterilisanje finih uređaja sa novom tehnologijom, novih lampi za operacionu salu i najnovijeg mobilnog dermoskopa sa posebnim uređajem koji omogućava da se snimci šalju na konsultaciju u druge ustanove.

Bolnica 1

Služiće i za ranu dijagnostiku malignih melanoma- saopštila je dr Tomin i dodala da se isporuka opreme i aparata očekuje za tri meseca, nakon što se ispoštuju sve procedure oko nabavke.