KIKINDA- Trinaest kreditnih linija Razvojnog fonda Vojvodine, koje su namenjene poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima, danas su predstavljene i Kikinđanima. Dejan Slavujević, iz Odseka za marketing RFV, pojasnio je da pravna lica i preduzetnici na raspolaganju imaju šest kreditnih linija, dok vlasnici poljoprivrednih gazdinstava mogu da se opredele za neki od sedam kredita.

Na osnovu dosadašnje prakse, najveće interesovanje vlada za za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i nove mehanizacije. Slavujević pojašnjava da je procedura za odobravanje neke od 13 kreditnih linija maksimalno pojednostavljena:

-Klijentu je dovoljno da samo jednom dođe u Novi Sad, na potpisivanje ugovora. Sve prethodne radnje obavljaju se telefonom ili elektronskom poštom. Naši saradnici dolaze kod klijenta da popuni upitnik. Ukoliko je kredit odobren, korisnik jedino preostaj da dođe do nas i potpiše ugovor.

Mislimo da je ovo najracionalniji način. Nudimo kratkoročne i dugoročne kredite na period od sedam godina sa najpovoljnijom kamatnom stopom od 1 do 3 odsto. Grejs period iznosi dve godine. Sredstava ima dovoljno čak i više nego što naši klijenti apliciraju.

Za neku od naših 13 kreditnih linija zainteresovani mogu da konkurišu tokom cele godine. U tom pogledu nismo vremenski limitirani. Naše kreditne linije povoljnije su od ponude bilo koje poslovne banke, pa se dešava da se zainteresovani opredele i za više naših kredita.

Treba reći i da Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo subvencioniše dve nove kreditne linije  za razvoj turizma, kao i za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže- kaže Slavujević i dodaje da su lane utrošili nešto više od trećine predviđenih sredstava. Imre Kabok, član GV za  poljoprivredu i ruralni razvoj,  saglasan je da su kreditne linije Razvojnog fonda Vojvodine veoma povoljne:

– U ponudi su sredstva koja proizvođačima hrane stalno nedostaju. Dobra je okolnost i što nisu namenjeni isključivo vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava nego i pravnim licima i preduzetnicima.

Grad će konkurse namenjene poljoprivrednim proizvođačima raspisati tokom aprila, a njima će biti obuhvaćemo najmanje deset mera koje su u prethodnom periodu i dale najveće rezultate- najavio je Kabok. Da su ovi krediti veoma povoljni smatra i Nikola Filipović, predsednik UO “Banatske lenije”.

Na stanovištu je da je ovo dobr mogućnost da zainteresovani obnove poljoprivrednu mehanizaciju ili da uvećaju zemljišni fond:

– Sredstva su na raspolaganju tokom cele godine, pa osim malo više ažurnosti i dobre volje, ništa drugo i nije potrebno- smatra Filipović.

(foto, Čedomir Vujanić)