KIKINDA- U čast 77. godišnjice Dana pobede nad fašizmom Društvo srpsko- ruskog prijateljstva Kikinda, sekcija ”Besmrtni puk”, GrO Saveza potomaka ratnika Srbije 1912- 1920. godine, kao i SUBNOR i GrO Srpski ratni veterani, uz pomoć i podršku grada Kikinde, raspisuju literarni konkurs “Svet bez rata- deca govore”.

Konkurs se raspisuje i povodom 81. godišnjice agresije nacističke Nemačke i njenih saveznika na Jugoslaviju i Sovjetski savez. Konkurs namenjen učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima. Radove treba poslati najkasnije do 7. maja.

Teme litaralnog konkursa za učenike osnovnih škola

1. ”Dobrom navikom isteraj lošu”- (latinska poslovica)

2. “Lepota obuzdava srdžbu”- (Johan Volfgang fon Gete)

3. “Daj više odmora jeziku nego rukama”- (Lav Nikolajevič Tolstoj)

Teme litaralnog konkursa  za učenike srednjih škola

  1. ”Nije čovek ono što misli, već ono što čini”-(Meša Selimović)
  2. ”Znaci koje ostavljamo iza sebe neće izbeći sudbinu svega što je ljudsko:prolaznost i zaborav”- (Ivo Andrić)
  3. ”Nikada čovek prema čoveku nije pravedan: ni kada voli, ni kada mrzi”- (Jovan Dučić).

Tema literalnog konkursa može da bude obrađena obliku proznog sastava (priča, esej, pismo i slično) ili u obliku pesme. Uz radove moraju biti navedeni ime i prezime autora, uzrast i razred koji pohađa, naziv škole, ime i prezime nastavnika, profesora- mentora, elektronska adresa ili broj telefona.

Prihvata se najviše po jedan rad za svaku ponuđenu temu od jednog autora. Gotove radove potrebno je dostaviti u elektronskoj formi na adresu: dsrpki@yandex.com  ili ovojinovic@gmail.com. Radove pristigle na konkurs će pregledati i ocenjivati stručni žiri. Zadatak žirija je da odredi pobednike po kategorijama i odluke žirija su konačne i ne podležu reviziji. Radovi će biti razvrstani po kategorijama i uzrastu učesnika konkursa.

Društvo srpsko- ruskog prijateljstva Kikinda, sekcija ”Besmrtni puk” GrO SUPRS 1912 – 1920.godine, GrO SUBNOR-a i GrO Srpski ratni veterani će, uz pomoć grada Kikinde, obezbediti prigodne poklone učesnicima konkursa koji budu napisali najbolje radove.

Imena autora nagrađenih radova bić objavljena 9. maja, na Dan pobede nad fašizmom. Kontakt osoba je Ostoja Vojinović (064/810 720).

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)